onsdag, oktober 26, 2005

Mukadekriget

Ett krig har brutit ut i mitt rum. På ena sidan i konflikten står jag och Skrållan, min trasdocka. På den andra sidan i konflikten står en guerillarörelse bestående av ett okänt antal mukade. Slagfält: Mitt rum, nr 27 på Yamazato Koryu Kaikan.

Bakgrund till konflikten
Det är inte känt att Mukadekolonien på Yamazato (hädanefter refererad till som MY) före den 5:e september 2005 befolkat eller krävt rätt till #27. När klimatet i deras naturliga habitat (dungen bakom studenthemmet) under oktober månad blev hårdare tycks MY sökt efter ny mark att bebo.

Konflikten, den 23-26:e oktober 2005
Emedan #27, på grund utav Stangel och hans inneboende, Skrållan (hädanefter refererade till som SS) blivit tillfällig förvaringslokal för allehanda organisk materia av SS ansett som "damm" lockades representativa individer av MY vid ett tillfälle, morgonen den 23:e oktober 2005, att passera gränsen till territorium ställt till SS:s förfogande. Följden blev en mindre skärmytsling mellan parterna, på eftermiddagen samma dygn, med slutresultatet att de två mukade som vågat sig in på territorium #27 förvisades (i i övrigt oskadat tillstånd) till takterassen (av hävd sedan urminnes tider territorium tillhörande MY).

MY beslöt sig tydligen för en vedergällningsaktion, med största sannolikhet planerad och förberedd under natten till den 26:e oktober. På morgonen den 26:e lämnade Stangel territorium #27 och överlät bevakningen av nämnda position till Skrållan. MY reagerade med att, på okända vägar då samtliga ingångar av SS var förmodade blockerade, ta sig in i #27 och positionera sig över toalettgolvet, det område av territoriet Skrållan p.g.a. svårigheter med mobila operationer (trasdocka) omöjligt kunde hålla under uppsikt.
Då denna position inte erbjöd nämnvärt goda möjligheter till kamouflage upptäcktes de tre infiltratörerna omedelbart då Stangel återvände till territoriet. Efter en snabb skärmytsling hade två av infiltratörerna gripits och förvisats till balkongen, den tredje flydde genom den öppna dörren till rummet ut i korridoren (till vilken MY:s rätt till tillträde är omtvistad). Denne partisan har ännu inte återfunnits.

1 Comments:

Blogger Anders HJ said...

Mukade verkar snäll, du borde bli kompis med de istället.

28 oktober, 2005 12:51  

Skicka en kommentar

<< Home