lördag, oktober 01, 2005

"Jag vill också jobba med media!"

Det händer saker i världen. Japan Times sysselsätter sig med att publicera nyheterna i artiklar dom översätter från Asahi Shinbun (japanska till engelska) och från The Observer (engelska till eh... engelska). Japan Times är Japans största engelskspråkiga tidskrift, och är egentligen riktad till utlänningar som bor i Japan; varför nyheterna är betydligt mer internationella än i Asahi.

Detta är vad Japan Times har haft av intresse den här veckan:

Det har varit två toppnyheter. För det första så får premiärminister Koizumi ordentligt med kritik, nu senast även från Osakas Högsta Domstol, för sitt besök vid det shintoimperialistiska Yasukuni. Japanerna är delade i två läger; ett liberalsocialistiskt som hävdar att premiärministern fan ska få göra vad han vill på sin fritid; och å andra sidan ett (ultra-)konservativt som hävdar att premiärministern bara är en förlängning av nationen, "och det ligger inte i nationens intresse att avlägga officiella visiter till Yasukuni".
Den andra toppnyheten är aningen mer exotisk för den svenske läsaren, och påminner återigen om att Japan inte är tillräckligt sekulariserat för att ha avsagt sig rätten att ta livet av sina medborgare. Ett gift par, Futashi Matsunaga och Junko Ogata, har dömts till döden genom hängning efter att ha på basis av enbart Ogatas vittnesmål befunnits skyldiga till att ha torterat, utpressat och mördat sju personer (inneboende hos paret i deras hem i Fukuoka). Tidningsartikeln svävar härifrån ut i en lång Expressenesque utläggning om hur otroooligt grymma dessa lömska dåd var, för att man riktigt ska förstå varför dödsstraffet var lämpligt att tillämpa i detta indicielösa fall. Asahi, däremot, vandrar omedelbart in i ett flamewar mellan blodtörstiga dödsstraffsförespråkare å ena sidan och en allians av Amnesty International ("dödsstraffet är ett hån mot människans rätt till värdighet") och de ultrakonservativa ("dödsstraffet är en utväg som signalerar att nationen misslyckats med hanteringen av sina brottslingar, och JAPAN MISSLYCKAS ALDRIG!!!").

Vad en ämbetsman får och inte får göra har en annan sida också. Tokyos guvernör Ishihara yttrade för en tid sedan i ett offentligt sammanhang att franska inte borde räknas som ett intellektuellt språk, eftersom man inte kan räkna på franska. Tokyouniversitietets Institution för Franska sände omedelbart guvernören ett antal läroböcker i franska, franska läroböcker i matematik för lågstadiet, och en miniräknare. Nu anser hela oppositionen och en stor del av Ishiharas partikamrater att "sparken" kanske vore en lämplig åtgärd.

Vad dödsstraffet anbelangar så har en debatt brutit ut om huruvida hängning (för närvarande Japans enda metod för avrättning) är en olämplig straffmetod eller ej. Regeringen beslutade i förra veckan att alla avrättningar ska läggas på is tills en utredning i frågan publicerats i November. Detta hindrade dock inte Fångvårdsöverstyrelsen i Osaka att dagarna efter beslutet hänga en före detta polisman som var dömd för mord och våldtäkt på två unga flickor. För detta, och för Yasukuni, utsätts Koizumi dagligen för medial äggkastning; det finns till och med en manga som ungefär heter "Idiotiska saker Koizumi har gjort" och som går varje vecka i en mindre dagstidning som stöder Socialistpartiet.

Fast den bästa nyheten handlar inte om Japan, utan om Katrina of New Orleans Fame. Enligt flera källor har delfiner tränade av den amerikanska flottan rymt ut i Mexikanska Golfen när deras reservoarer piskades sönder av orkanen. Delfinerna är beväpnade med sömnampullgevär och tränade till att skjuta på alla former av mänskliga skepnader, som kommer att sova i upp till 40 timmar efter att ha blivit träffade. Vindsurfare och dykare, beware! Talesmän för den amerikanska flottan har bekräftat dessa delfiners existens, men vägrar kommentera uppgiften om att 36 delfiner ska saknas efter orkanen.

1 Comments:

Blogger Mechagodzilla said...

Oh. Här har vi Fru Gårman.

01 oktober, 2005 18:31  

Skicka en kommentar

<< Home