söndag, september 19, 2010

Allmänna tankar: Kristen ateism

Det finns ingen anledning att tro på dubiösa redogörelser för övernaturliga skeenden bara för att man anser att älska era fiender (Luk 6.27, Matt 5.44; jfr. Oxyrhynchus 1224 6.1, Polykarpos till filippinarna 12.3, Didache 1.3, Joh 13.34-35, Rom 13.8, 1 Petrus 1.22) är en godtagbar maxim.

Omvänt finns ingen anledning att förkasta älska era fiender som maxim enkom för att man inte finner någon anledning att tro på dubiösa redogörelser för övernaturliga skeenden.