tisdag, mars 15, 2011

Frithiof och Ingeborg

Ung Frithiof drog på jagt alltjämt;
Den jagten skulle mången skrämt,
Ty utan spjut och utan klinga
Den djerfve ville björnen tvinga. 

Då kämpade de, bröst mot bröst, 
Och jägarn segrande, fast klöst,
Med ludet byte kom tillbaka;
Hur skulle jungfrun det försaka?

Ty mannens mod är qvinnan kärt,
Det starka är det sköna värdt;
De bägge passa för hvarannan,
Som hjelmen passar sig för pannan.

Tegnér: Frithiofs saga, 1820-1825

Etiketter: