torsdag, december 18, 2008

Blå marker och röda lyktor


I finansjargongen finns en halvt vetenskaplig ogrästerm: "blue chip industries". Det är ursprungligen en benämning på "säkra" aktiebolag, men har kommit att beteckna alla möjliga former av föregivet konjunktursokänsliga (dagens ord, förresten) näringsverksamheter, som tillhandahåller varor och tjänster konumenterna inte är villiga att avstå från trots försvagad konsumtionskraft. Naturligtvis återfinns bland de vanligast uppräknade branscherna pornografin, sexhandeln och droghandeln (den senare innefattande både alkohol och tobak).

Det är ju en fin och lättbegriplig modell. Men nu verkar det som att modellen inte riktigt stämmer. Observationer från bland annat Danmark, Tjeckien och Tyskland, där prostitutionen är laglig (i Tjeckien icke-kriminaliserad) visar på en kraftigt minskad efterfrågan på prostituerade. Det är en smula överraskande siffror, eftersom många analyser givit vid handen en väntad ökning av prostitutionen när ekonomin faller, till exempel i Australien (lagligt i New South Wales, lagligt men reglerat i Queensland och Victoria) och Förenta staterna (lagligt i Nevada och semilagligt i Rhode Island, olagligt i de städer artikeln behandlar).

Irriterande nog (och tyvärr föga förvånande) finns ingen mer utförlig forskning annat än några oftast tendensiösa journalistiska reportage gjord på ämnet. Men de observerade tendenserna tyder på att krisen slår även mot områden och branscher som varit relativt förskonade vid tidigare ekonomiska svackor.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Etiketter: