måndag, december 01, 2008

Göran Johansson

Man kan ju naturligtvis förstå att Göteborgs kommunalråd Göran Johansson (s) är trött. Det är ingen särskilt attraktiv tid för att vara kommunalråd i Göteborg. Tröttheten lyser igenom när Johansson uttalar sig på Newsmill efter att näringsminister Maud Olofsson (c) direkt förkastat statlig intervention i Volvo Personvagnar. Göran Johansson skulle å sin sida gärna se en statlig intervention i företaget. Det kallas att ha olika åsikter, och det är därför som Johansson och Olofsson tillhör olika partier. Men Johansson har en lite märklig idé angående varför den sittande regeringen är så ovillig att rädda Volvo Personvagnar - man ska krossa socialdemokratin i Göteborg.

Göran Johansson har rätt i mycket i sitt inlägg. Det är inte önskvärt att staten går in i ett stort företag som Volvo Personvagnar. Men om branschen slås ut av eventuella klausuler i ett eventuellt räddningspaket i den ännu sittande amerikanska kongressen för bilindustrin i Michigan, kan en stark statlig intervention bli mer eller mindre nödvändig för att undvika ett utflöde av specialiserad arbetskraft från såväl västra Götaland som från Sverige överhuvudtaget. Däremot kan man fråga sig om en olönsam bilindustri är just det man ska ägna de femtio av EU-kommissionen rekommenderade interventionsmiljarderna åt. Kanske vore det lämpligare att underhålla annan, mer bärkraftig industri och genom storsatsningar på bl.a. forskning och utbildning, samt storskaliga avvecklanden av arbetsgivaravgifterna; och låta Volvo varsla för att hålla sig flytande i väntan på det som Johansson kallar "bästa möjliga bud från andra".

Men rimligast är väl kanske ändå en insats i just Volvo Personvagnar. Och i det avseendet har Johanssons debattinlägg många poänger. Därför är det synd att han underminerar det genom den gyttjekastning så många socialdemokrater tycks ha velat göra till arbetarrörelsens varumärke sedan Socialdemokraterna gick i opposition. Antydandet att regeringen avsiktligt skulle demontera Västsveriges tillväxt saknar all rim och reson. De som i ögonen på "folk flest" skulle få bära hundhuvudet för en kollapsad industri i västra Götaland är inte kommunstyrelsen i Göteborg, utan regeringen i Rosenbad. Göran Johanssons påstående är befängt. Det är beklagligt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Etiketter: ,

4 Comments:

Anonymous Iggy D said...

Som en herre skrev på Auto motor & sport: Att staten tar över ett krisdrabbat Carnegie ses som självklart, men att ta över ett företag som tillverkar produkter och ger sysselsättning åt en hel region ses som suspekt.

03 december, 2008 19:35  
Blogger Fredrik Stangel said...

Jo. Men Carnegie är ju ett gott och anrikt öl, som jag definitivt tycker att staten bör garantera god tillgång på.

03 december, 2008 19:37  
Anonymous Iggy D said...

Efter Pripps tror jag att staten är lika sugen på att driva bryggerier som varv.

08 december, 2008 18:26  
Blogger Fredrik Stangel said...

Jag vågar påstå att danska staten skulle gå mycket långt för att rädda Carlsberg i en krissituation.

08 december, 2008 19:37  

Skicka en kommentar

<< Home