onsdag, april 16, 2008

Några Kosovo, någon?


När Urban Ahlin (s) i februari i år så högljutt krävde att Sverige snarast efter Kosovos (Kosova) utropande av självständigheten borde erkänna statsbildningen borde han ha lugnat ned sig i sitt oppositionella patos för att fundera ut en princip efter vilken Sverige skulle kunna agera i liknande fall. Nu verkar det som att detta liknande fall kommit hastigare än många anat. Dessutom får världen två fall för samma pris som ett. Det gäller de båda georgiska utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien, som Ryssland - delvis i respons på Kosovos självständighetsförklaring - idag förklarade att man kommer att upprätta "vissa diplomatiska relationer" med. (SvD, Al-Jaz. eng).

Abchazien ligger närmast en självständighetsförklaring av de båda utbrytarrepublikerna, varav båda har varit de facto självstyrande sedan tidigt nittiotal. Sergej Sjamba, den abchaziska regeringens utrikesminister, har sagt att ett utropande av den självständiga staten "hänger i luften". Men sen då? Ryssland kommer förmodligen att erkänna statsbildningen. NATO-länderna kommer inte att göra det - de ser Rysslands agerande i regionen som en aggressiv politik förd mot ett eventuellt kommande georgiskt medlemskap i NATO, ett medlemskap Ryssland ser som ett hot.

Situationen i Abchazien är mycket lik den i Kosovo. Båda staterna har utkämpat krig på etniska grunder, med dokumenterade övergrepp från båda sidor. Centralregeringen i Tbilisi har i princip inget inflytande alls över regeringen i Suchumi (ge. Sochumi, ab. Aqwa). Det finns i Abchazien ett starkt folkligt stöd för en frigörelse från Georgien, men hur starkt detta stöd är, är naturligtvis osäkert. Anta dock, att regeringen i utbrytarrepubliken håller en folkomröstning om självständighet, vilken besvaras med ja. Abchazien kommer då att fylla exakt samma kriteria för självständighet som Kosovo. Erkännande? Eller kommer Europa att ignorera detta faktum, så som man hittills gjort med den moldavska utbrytarrepubliken Transnistrien, där en överväldigande majoritet av de röstande 2006 valde att slita banden med Moldavien och söka medlemskap i Ryska federationen. (Valet är omstritt, eftersom få oberoende valobservatörer fanns på plats, men det finns inga belägg för något omfattande valfusk.)

Intressant? Andra som krafsar ned texter om , , , , , , ,

Etiketter: ,