fredag, november 11, 2005

Washington Post

Jag har hittat en ny hackkyckling: Washington Posts politiska analyser av litteratur.
Härmed presenterar jag en egenhändigt framställd rekonstruktion:

Det hemliga provet för att bli politisk litteraturskribent, alternativt litterär politikskribent, på Washington Post.

Fråga 1
Som svar på Robert Kaplans artikel How We Would Fight China i The Atlantic skriver William S. Lind i The Asian Bullentin

The Chinese way of war is indirect. In most cases, that means China will engage us with 'soft power,' as she is already doing on multiple fronts. But in the case of American intervention in a Taiwan crisis, what if a Chinese ballistic missile popped a nuke say, 100 miles from an advancing U.S. carrier battle group? No one gets hurt, but the message would be loud and clear: keep coming and you're toast.

If we kept coming anyway and the Chinese did nuke a carrier, we would immediately face an asymmetrical situation. How would we respond? By nuking a Chinese carrier? China doesn't have any. If we drop a nuke on Chinese territory, we have initiated a strategic nuclear exchange. Is Taiwan worth Seattle or Los Angeles?


Motivera, med utgång från Bushadministrationens utgångspolitik och lagen om mänsklig individuell självbevarelsedrift (inkluderande drift att följa givna order), vilken den logiska reaktionen skulle vara sett från
a) kommendören på det tänkta hangarfartygets perspektiv.
b) Amerikas Förenta Staters presidents perspektiv. (Notera att denna president inte nödvändigtvis behöver vara synonym med George W. Bush.)
c) FN:s generalsekereterare Kofi Annans perspektiv (befinnande sig i FN:s högkvarter i New York, USA).
Motivera synpunkterna. Använd maximalt 1000 ord.

Fråga 2:
Klargör för huruvida du håller med eller ej, samt motivera varför för vart och ett av följande påståenden med maximalt 200 ord per klargörande + motivation:
a) Jonathan Safran Foer är den nye Hunter S. Thompson.
b) Jonathan Safran Foer är den nye Chuck Palahniuk.
c) Harold Pinter är den nye Ezra Pound.
d) Dave Chappelle är den nye Martin Luther King.
e) George W. Bush är den nye George H. W. Bush.

------
När ni nu lidit igenom det där ska ni få tips på en flashfilm att titta på som kompensation. Dessvärre för en del av er krävs det en del förkunskaper för att kunna uppskatta denna flashfilm:
- Du måste kunna japanska.
- Du måste ha grundläggande kunskaper angående handlingen i den första tredjedelen av Hokuto no Ken.
- Du bör även ha någon form av erfarenhet av japanska underhållningsprogram.

Okej? Länk nedan:
DJ RAOH

3 Comments:

Blogger Mechagodzilla said...

"My Humps" är den nya "Baby got back"

11 november, 2005 12:40  
Blogger Anders HJ said...

Okej, nu ska vi vara realistiska här:

Jontahan Safran Foer är (bara) den nya Dave Eggers.

Dave Chappelle är (bara) den nya Richard Pryor.

Hur mycket värdering man ska lägga i det där "(bara)" är upp till var och en (speciellt i det sistnämnda, med tanke på att Pryor fortfarande räknas som kungen av komik i USA.) Men ibland är det ju inte mer än så, även om man gärna skulle vilja.

12 november, 2005 23:39  
Blogger Fredrik Stangel said...

Tänk, jag tror faktiskt att jag har aldrig läst någonting av Dave Eggers. Det borde jag åtgärda.

13 november, 2005 05:00  

Skicka en kommentar

<< Home