torsdag, november 17, 2005

En bortglömd uppfinning

Orsaken till att japaner fortfarande fungerar som en del av systemet Japan snarare än som medborgare i nationen Japan är att dom i stor utsträckning inte varit i intensiv kontakt med den uppfinning som orsakat västerlandets individualistiska filosofi. En uppfinning lärde västerlandet individuellt tänkande; en uppfinning lärde västerlandet att den egna personen kunde sättas över samhällskroppen. En enda uppfinning möjliggjorde kullkastandet av den slaviska (alltså inte slaver som i östeuropéer minus ungrare) insubordinationen i systemet genom att erbjuda människan en situation där varje åtagande inte var en övning i självdiciplin och undertryckande av framhävandet av das ich.

Låt mig ägna några ord åt en uppfinning som tillbringar sin tid utanför historieskrivningens rampljus trots det enorma inflytande den haft på hela den mänskliga civilisationens historia:
Stolen.Den österländska filosofien har ständigt utvecklats genom sittande på golvet. Att ständigt sitta i marknivå, så att säga på ground zero, lär en människa diciplin genom att positionen är mycket mer utsatt gentemot en stående persons. Sittande på en stol upplevs denna skillnad mellan stående och sittande mycket mindre. Genom att en sådan skillnad utplånas minskar den spontana åstundan att inordna sig i ett system och människans inneboende individualism tillåts utvecklas fritt.

I många orientala riken av fordom satt ingen någonsin högre än kejsaren. Genom att sitta lägre ned än sin regent upplevde hans undersåtar en underlägsenhet gentemot härskaren. Detta har även praktiserats i västerlandet.
Men då nya tankar formades i Europa satt tänkaren på en stol och skrev. Han hade oftast ingen runt sig i sin omedelbara närhet som i skrivandets stund satt högre upp än han själv, sålunda var han rummets centralpunkt. I österlandet satt tänkaren i samma nivå som övriga föremål i hans närhet. Han upplevde ingen individuell överlägsenhet gentemot sin omgivning, och om någon kom in i rummet upplevdes denna inte spontant som en jämnlik, på grund av att denne stående befann sig avsevärt högre upp i rummet.

Det är en stor skam att stolens betydelse för världshistorien och de mänskliga civilisationernas utveckling gång på gång negligeras å det mest absurda vis. För mänskliga transporter har måhända hjulet varit en viktigare uppfinning. För administration och kommunikationer har alfabetet varit av oerhörd vikt. Men för hierarkibyggandet, feudalismen och nu senast globalismen vågar jag påstå att bland de viktigaste faktorerna överhuvudtaget har stolen, en uppfinning vi dagligen stöter på, haft en avgörande roll.

3 Comments:

Blogger Calle C said...

det där var värt en pizza.

17 november, 2005 11:01  
Blogger Fredrik Stangel said...

Pizza! Jag vill ha pizza! Pizza kostar multum i det här klorvattenlandet!

17 november, 2005 12:26  
Blogger Mechagodzilla said...

Calle är officiellt bjuden till en ta-med-egen-pizza-fest i The House Of Stanja.

17 november, 2005 20:09  

Skicka en kommentar

<< Home